Nieuwjaarsreceptie De Bocht ’80

10 januari 2015.

Na de oefenwedstrijd van het eerste tegen het tweede die werd gewonnen door het vaandelteam met 5-3 waardoor het tweede zich de morele winnaar voelde hield voorzitter Edwin Baeten zijn nieuwjaarstoespraak.

Als eerste stond hij stil bij de jaarvergadering waarbij uitgebreid stil werd gestaan bij de sfeer, onderlinge samenwerking en belang van een eerste elftal. Baeten vertelde dat door diverse gesprekken de sfeer en samenwerkingsbereidheid weer op het gewenste en vertrouwde  niveau is en dat hij blij is dat hij tijdens de jaarvergadering het onderwerp ter sprake heeft gebracht.

Over de prestaties vertelde de voorzitter blij te zijn met het kampioenschap van de meiden C1 en de ongeslagen status van het 3de die hopelijk de kampioensaspiraties waar gaan maken. Over het vaandelteam sprak Baeten de ambitie uit met 20 punten te eindigen dit seizoen.

Jan van de Wouw werd bedankt voor zijn buitengewone inzet namens de Club van 50 in de vorm van een mooie tribune waar supporters reeds dankbaar gebruik van maken.

De velden kregen in de zomer een uitermate serieuze onderhoudsbeurt waardoor er tot dusver wekelijks probleemloos getraind en gevoetbald kan worden. Speciaal woord van dank ging uit naar Bert Hems die zich daar dagelijks maximaal voor inzet.

Edwin Baeten verteld dat het bestuur al 8 jaar in ongewijzigde vorm actief is. Dat getuigd van een stabiele vereniging waar De Bocht ’80 trots op kan zijn. Na acht jaar is tijd is voor aanvulling c.q. vervanging memoreerde Baeten  waarbij het zo moet zijn dat zoveel mogelijk alle teams in het bestuur vertegenwoordigd blijven.

De voorzitter stond stil bij het handhavingsbeleid wat de gemeente Oirschot ik gaat zetten in 2016 m.b.t. het alcoholbeleid. Het rode en gele kaarten systeem werd toegelicht. Het bestuur beraad zich momenteel over de mogelijke consequenties en komt daar zo snel mogelijk op terug bij de leden.

Als laatste stond Edwin Baeten stil bij de werkgroep ‘Geen eerste, geen Club’ die onder leiding van hoofdtrainer Jan Mattheeuwse druk bezig is de toekomst voor De Bocht ’80 veilig te stellen. Jan Mattheeuwse is bij De Bocht ’80 in 2013 binnen gestapt om de club op het hoogste niveau toekomst vast te maken. Jan moest er vanwege zijn werk een jaartje tussenuit maar pakte in augustus 2015 de draad weer op.  In dat kader vertelde Edwin Baeten dat de optie in het contract van Jan Mattheeuwse is gelicht en dat Jan ook het volgende seizoen de hooftrainer is van De Bocht ‘80. Baeten deed tijdens zijn speech een oproep aan de hele vereniging om daar gezamenlijk de schouders onder te blijven zetten.

Daarna bleef het nog lang gezellig op Sportpark Dun Staak. Op naar een mooie tweede seizoenhelft maar vooral veel sportiviteit en gezondheid.