In Memoriam Theo Geeven

Theo Geeven een gewaardeerd oud penningmeester en eeuwige supporter van onze club is overleden. Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw Leny en de kinderen Hanny en Peter met hun partners en kroost.

In 1993 hebben we Theo gestrikt om opvolger te worden van Jos Traa als penningmeester. Theo en Leny waren fanatieke supporters, met name voor de dames en later de jeugd. “Theo had geen verstand van voetballen, dus daar kon je geen ruzie over krijgen, maar was wel secuur en zou wel een goede penningmeester kunnen worden”. In het eerste jaar deed Theo met Willy sponsoring en in no time hadden ze 26 reclameborden aan de man gebracht. Theo begon vanuit de schoenendoos van Jos en binnen een jaar had hij een nieuwe structuur en discipline. Hij vulde alles in op zijn 12 koloms rekeningoverzicht en gaf geen cent uit zonder een bonnetje: Theo zat op de centen alsof het zijn eigen geld was en dat heeft de Bocht geholpen financieel gezond te blijven, onder het motto: “Wat je niet uitgeeft, zijn ook geen kosten”. Niemand ontkwam eraan, als je niet op tijd betaalde, werd je gemaand en dat allemaal in het belang van zijn club waar zijn dochter en kleinkinderen balden. In Theo’s tijd was er een ambiteuze begroting en een sluitende jaarrekening en ook bij de lustrumfeesten in 1995 en 2000 beheerde Theo de financien. Theo bleek inderdaad een secure penningmeester, die ondanks dat hij een computer ter beschikking had, ook trouw bleef aan zijn 12 koloms boekhoud papier. Na 9 jaar en met pensioen in zicht vond hij het welletjes, om nu meer tijd te besteden aan zij opaschap. Theo mocht slechts 75 jaar worden.

Theo, bedankt voor alles wat je gedaan en betekend hebt voor onze club.
Leny, kinderen en kleinkinderen, sterkte bij het verwerken van dit niet te compenseren verlies.

Frans van der Staak
Oud voorziter